browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: katt

Om nyttårsforsetter og sånn

[Sett inn ingress] Jeg beklager at jeg ikke har fått skrevet noe i jula, men det er ikke så lett å skrive når man sover. Prosjekt voksen har blitt satt litt på vent, men i dag er det 1. januar. Det er dagen for å begynne å utsette nyttårsforsettene mine. Her kommer en liste over … Continue reading »

Categories: Blogg | Tags: , , , , , | Comments Off on Om nyttårsforsetter og sånn