browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: humor

Lakonisk lørdag: Kort og presist om hvorfor du bør lese akkurat dette

Hver lørdag fremover tar jeg sikte på å gi dere Lakonisk lørdag-spalten. Den skal inneholde korte og presise innspill om ting. Dagens innlegg forteller deg hvorfor du bør lese akkurat dette. 1. Ikke forstå hva det egentlig handler om Denne posten gir strengt tatt ingen mening, så om du velger å lese videre blir det … Continue reading »

Categories: Lakonisk lørdag | Tags: , , , | Comments Off on Lakonisk lørdag: Kort og presist om hvorfor du bør lese akkurat dette